Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zabraniający używania znaku towarowego OrCal

Wyrok SO w Warszawie XXII GWzt 76/18 z dnia 06.05.2021r.
1. zakazuje pozwanemu Henrykowi Kowalczykowi wytwarzania, oferowania, w tym za pośrednictwem
Internetu, wprowadzania do obrotu, a także składowania w celach oferowania lub wprowadzania do
obrotu, nawozu oznaczonego słownymi znakami towarowymi Or Cal lub OrCal;
2. zakazuje pozwanemu Henrykowi Kowalczykowi reklamowania, w tym za pośrednictwem Internetu,
nawozu oznaczonego słownymi znakami towarowymi Or Cal lub OrCal;
3. zakazuje pozwanemu Henrykowi Kowalczykowi używania w obrocie, reklamie, na dokumentach
związanych z prowadzoną działalnością, w tym także związanych z wprowadzaniem do obrotu
nawozu oraz opakowaniach, słownych znaków towarowych Or Cal lub OrCal;
4. nakazuje pozwanemu Henrykowi Kowalczykowi wycofanie z obrotu nawozu oznaczonego słownym
znakiem towarowym OrCal;