Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zabraniający używania znaku towarowego OrCal